Fabriek: Petrus Regout, Maastricht

In 1836 richt Petrus Laurentius Regout (1801-1878) een aardewerkfabriek op in Maastricht, voortbouwend op zijn glasslijperij uit 1827. Naast deze fabriek had Regout een groothandel in glas, kristal en aardewerk. De Belgische Opstand in 1830 bemoeilijkte de handel, maar vanaf 1834, met het hervatten van import uit België, verbeterde de situatie. Regout begon met de productie van eenvoudig aardewerk en nam later Engelse vakarbeiders aan om te concurreren met het populaire Engelse creamware.

In 1870, met zijn zoons als mede-directeuren, werd de firma omgezet naar Kristal-, Glas- en Aardewerkfabrieken van Petrus Regout, en na Regouts overlijden in 1878, werd het een Commanditaire Vennootschap. De sfinx werd vanaf 1879 als beeldmerk gebruikt en in 1899 werd de naam veranderd in N.V. Sphinx voorheen Petrus Regout & Co. Frederik Regout, Petrus’ kleinzoon, startte in 1902 met muurtegelfabricage in Limmel, bij Maastricht, een activiteit die later onderdeel werd van het bedrijf. In 1917 werd een sanitairafdeling toegevoegd.

Items van deze fabriek:

Schaal, Wim Visser

€ 85,00