Fabriek: Ambacht Haalderen

Het Ambacht Haalderen, opgericht in 1947, is een Nederlandse onderneming gevestigd in Haalderen. Het bedrijf specialiseert zich in het vervaardigen van huishoudelijk aardewerk en sieraardewerk. De oprichting van Het Ambacht diende als werkgelegenheidsproject voor jongeren die tijdens de Tweede Wereldoorlog geen beroepsopleiding konden volgen, met het doel om culturele en maatschappelijke belangen in Haalderen te bevorderen.

Gefinancierd door subsidies en leningen van Volksherstel Gelderland, provincie, en gemeente, werd Het Ambacht opgezet door burgemeester Wilhelmus van Elk, pastoor Taeke van der Wey, en G. Janssen sr. Oorspronkelijk gepland als een ambachtscentrum met meerdere afdelingen, realiseerde enkel de pottenbakkerij. In de beginjaren waren er vijf pottenbakkers in dienst, met Piet Kurstjens als instructeur. Na zijn periode nam Peter Hinze deze rol over.

Joop Puntman, verbonden aan Het Ambacht van 1949 tot 1969 als ontwerper, introduceerde de productie van siervoorwerpen en muurplastieken. Andere opmerkelijke medewerkers waren Henk van Meurs en Kees Schoppema. Producten van Het Ambacht zijn te herkennen aan de signatuur "Het Ambacht Haalderen" of "AMHA".

In 1954 verhuisde Het Ambacht naar de voormalige lagere school aan de Van der Mondeweg, waar de pottenbakkerij nog steeds gevestigd is. De oorspronkelijke stichting werd in 1970 omgevormd tot een NV en later een BV.

Items van deze fabriek: